Regulamin

Wróć do listy stron


 1. 1. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego i korzystania z bazy ofert.
  2. Serwis lulanie.pl & polskieatrakcje.pl zamieszcza oferty obiektów noclegowych, atrakcji turystycznych i usługowych, udostępnia je w sieci internetowej, za co nie pobiera opłaty - zastrzega się możliwość zmiany oferty, bez podania przyczyny.
  2.1 Opłaty pobierane są za promowanie obiektów na listach wyników wyszukiwania oraz na pierwszej stronie - promowanie jest szeregowane po kolejności dodania promowania do obiektu.
  3. Serwis umożliwia bezpłatne dodanie oferty bez żadnych zobowiązań względem stron. Oferta może zostać dodana bezpłatnie tylko jeden raz. W przypadku ponownego dodania obiektu oferta taka będzie usuwana.
  4. Treści zamieszczanych ofert muszą być zgodne z obowiązującym w Polsce prawem oraz wymaganiami serwisu.
  5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczonych ogłoszeń.
  6. Oferty zamieszczane w serwisie mogą podlegać sprawdzeniu pod względem merytorycznym i ewentualnej edycji (np. w przypadku błędów ortograficznych i itp.) bez zgody usługobiorcy.
  7. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez serwis danych osobowych dla potrzeb świadczenia usług promocyjnych zgodnie z RODO i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  8. Serwis nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy ogłoszeniodawcami, a osobami zainteresowanymi poszczególnymi ofertami.
  9. Po dokonaniu płatności za usługę prosimy o podanie nam drogą elektroniczną (na adres e-mail) danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Faktura jest wysyłana tylko w postaci elektronicznej.
  10. Wpisując dane osobowe w serwisie, użytkownik zgadza się na publikowanie ich w internecie.
  11. Ogłoszenia naruszające któryś z punktów regulaminu, zostają usunięte i koszty ogłoszeń nie są zwracane.
  12. Serwis zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Zmiany wprowadzone w regulaminie obowiązują od chwili umieszczenia go w serwisie.
  13. Serwis przedstawia opisy atrakcji turystycznych w Polsce. Dokładamy starań, by były one jak najbardziej aktualne, mogą jednak zaistnieć pewne nieścisłości, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Jeśli użytkownik zauważy takie rozbiezności, może przesłać do nas odpowiednią informację korygującą. Użytkownik może również sam dodawać atrakcje, po zalogowaniu do systemu. Prosimy wtedy podawać autora opisu i zdjęć.
  14. Zabrania się umieszczania na zdjęciach prezentowanych w ofertach informacji kontaktowych - zdjęcia takie będą usuwane z prezentacji.
  15. Zabrania się umieszczania danych kontaktowych w nagłówkach ofert i innych elementach prezentacji.
  16. Użytkownik powinien posiadać odpowiednie prawa autorskie, bądź zgody autorów na umieszczanie zdjęć w serwisie - umieszczenie zdjęć jest jednoznaczne z oświadczeniem na posiadanie takiego prawa lub zgody.
  17. Zabrania się korzystania z danych kontaktowych i formularzy kontaktowych zamieszczonych w serwisie w celach marketingowych.
  18. Zabrania się kopiowania i wykorzystywania danych zamieszczonych w serwisie bez odpowiedniej zgody, chyba że dane takie (np. zdjęcia) podlegają odpowiednim licencjom uprawniającym do tego.
  19. Zabrania się umieszczania treści niezwiązanych z tematyka serwisu.
  20. Założenie konta w serwisie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  21. Użytkownik jest zobowiązany do podawania prawdziwych informacji w swojej ofercie, jakiekolwiek odstępstwo będzie skutkować ostrzeżeniem lub nawet usunięciem konta.
  22. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do wyłączania serwisu z przyczyn technicznych bez uprzedzania o tym użytkowników. Za wyłączenia takie nie przysługuje całosciowy ani częściowy zwrot opłaty abonamentowej.
  23. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych następujących w wyniku awarii technicznych.
  24. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto w panelu administracyjnym. Nie ma możliwości przywrócenia danych z takiego konta.
  25. Zabrania się dokonywania działań mogących zakłócić funkcjonowanie serwisu.
  26. Kolejność wyświetlania ofert w serwisie jest losowa i zgodna z założonymi przez odwiedzającego kryteriami dotyczącymi sortowania wyników wyszukiwania. Dopuszczamy promowanie oferty w wyniku przystąpienia do programu "promowanie obiektu" - wyświtlanie ofert na pierwszych pozycjazch zgodnei z kolejnością dodania promowania lub innych ustaleń z administratorem serwisu.
  27. Właścielelem serwisu jest firma MABU MEDIA Mariusz Burszta, 57-550 Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 24/54, NIP 8811310081, REGON 021248293.
  28. Klient ma prawo do złożenia reklamacji - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  29. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległosć - zgodnei z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem
Back to top